Našou prioritou je šťastné dieťa.

Aj dieťa s oneskorením vie dávať radosť, len k tomu potrebuje pomoc.

www.adeptzilina.sk